Kako ćemo zajedno da preduzmemo ideju?

Angažovanjem znanja i stručnosti partnera i saradnika na projektu „Preduzmi ideju” povezaćemo studente i mlade profesionalce sa stručnjacima i liderima u oblastima značajnim za inovacije i tehnološko preduzetništvo. Ohrabrićemo ih da udruženim snagama otpočnu nove ili unaprede postojeće inovativne projekte sa ciljem povećanja tržišnog uspeha i komercijalizacije inovacija.

Fokusiraćemo se na umrežavanje i dalji razvoj infrastrukture, obrazovanja, dostupnih programa podrške, snage i znanja zajednice i svih institucija neophodnih za kontinuiranu sistemsku podršku inovacijama. To ćemo postići tako što ćemo kreirati nova znanja i prilike, nove kurseve na fakultetima, mentorske programe i brojne radionice koje će uključiti studente i mlade ljude, ali i univerzitetske profesore, osnažiti organizacije za podršku startapima i njihove programe, i kreirati javno dostupne resurse informacija i znanja.

Ko realizuje projekat?

Okupljeni oko cilja da promocijom inovativnog, preduzetničkog i agilnog razmišljanja ponudimo nove mogućnosti, koje će dovesti do većeg interesa mlađih generacija za pokretanje vlastitog posla, razvoj tehnologije i izgradnju poslovnih modela za budućnost, udružili smo se sa relevantnim partnerima da radimo na razvoju srpskog inovacionog ekosistema.

Projekat „Preduzmi ideju” realizuje Inicijativa „Digitalna Srbija” u partnerstvu sa Fakultetom Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu, Novom Iskrom, PricewaterhouseCoopers (PwC) i SEE ICT, uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Više o partnerima ovde.