Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pomaže Srbiji da svoje institucije ojača i učini ih odgovornijim prema građanima. Aktivnosti USAID-a rade na jačanju vladavine prava u Srbiji unapređenjem nezavisnosti, efikasnosti i profesionalnosti pravosuđa. Programi u oblasti borbe protiv korupcije  rade na unapređenju kapaciteta nezavisnih agencija kako bi vršile svoj mandat, pomažu lokalnim vlastima da usvoje transparentniju praksu i ohrabruju donošenje presuda u predmetima koji se tiču korupcije. Podrška USAID-a organizacijama civilnog društva (OCD) jača njihovu održivost, povećava njihovu sposobnost da predstave probleme građana i širi njihove kapacitete da utiču na promene. USAID takođe podržava napore za promociju nezavisnosti medija.

Inicijativa „Digitalna Srbija“ je nevladina i neprofitna organizacija sa strateškim ciljem razvoja jake, globalno konkurentne digitalne ekonomije u Srbiji. Digitalna Srbija okuplja više od 30 organizacija i kompanija-članova iz različitih sektora relevantnih za rast digitalnog ekosistema, uključujući tehnologiju, bankarstvo i finansije, telekomunikacije, konsalting, obrazovanje i istraživanje, zatim advokatske, medijske i farmaceutske kuće, kao i organizacije za podršku startapima, sa ciljem stvaranje poslovnog okruženja koje je u službi digitalne ekonomije.

Fakultet organizacionih nauka je vodeći fakultet u oblasti menadžmenta i informacionih sistema i tehnologija u Srbiji. Broji više od 12.000 diplomiranih studenata, 3.000 sa master diplomom, 600 specijalizanata, 600 magistara i više od 300 doktoranata. Strateška orijentacija FONa usmerena je na kontinuirano unapređenje nastavnih programa, kao i na povezivanje sa drugim visokoobrazovnim institucijama, kompanijama i organizacijama iz zemlje i inostranstva.

Nova Iskra je prvi kreativni hab na Balkanu, nastao sa idejom da poveže kreativne industrije, tehnologiju i ljude kako bi omogućio razvoj kritičkog mišljenja, kreiranje i artikulaciju kvalitetnih ideja, novih modela organizovanja i razvoja inovativnih biznisa koji su spremni za budućnost, a razumeju sve izazove i brze promene sa kojima nas suočava sadašnjost.

PricewaterhouseCoopers (PwC) je mreža firmi za pružanje profesionalnih usluga. PwC pruža usluge u različitim domenima poslovanja, i to: usluge revizije, poreske usluge, usluge iz domena ljudskih resursa, poslovnih transakcija, poboljšanja poslovanja preduzeća i upravljanja rizicima u poslovanju. PwC pomaže klijentima da reše složene poslovne probleme i razviju sposobnost da povećaju vrednost svojih kompanija.

SEE ICT je neprofitna organizacija osnovana 2010. godine, sa misijom razvijanja srpske tehnologije i startap scene. Pruža kontakte, stručnost i motivaciju za mlade da savladaju tehnologiju, da budu lideri u tehnološkom napretku u svetu i/ili započnu preduzetničke napore usmerene na globalno tržište.