U saradnji sa Novom Iskrom, razvili smo kurs namenjen mladim preduzetnicima, kreativcima, inovatorima i budućim liderima koji žele da ovladaju veštinama koje su od suštinskog značaja za lični i profesionalni razvoj. Kurs je namenjen onima koji žele da stvaraju timove i biznise otporne na izazove budućnosti, ali svima onima koji teže da budu bolji kandidati na tržištu rada.

Kurs pruža uvid, znanje, tehnike i metode koje pomažu i unapređuju sposobnosti kao što su: upravljanje sobom; saradnja sa drugima; kreativnost i rešavanje problema.