Veštačka inteligencija (Artificial Intelligence – AI), sigurno je jedan od najvećih „izuma” modernog doba. U svakodnevnim situacijama obavljamo radnje, koristimo proizvode i usluge koji za osnovu imaju sisteme zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Ona olakšava i unapređuje život ljudi, ima potencijal da odgovori na društvene potrebe, ali takođe donosi i nove izazove i rizike.

Kako bismo i kao pojedinci i kao društvo mogli da uhvatimo korak sa tehnološkim razvojem i iskoristimo prednosti tog procesa, bitno je da se informišemo i saznamo više o različitim segmentima od kojih je jedan i veštačka inteligencija.

Šta je AI, gde i kako se primenjuje, koje nam mogućnosti otvara, šta je njena budućnost? Odgovore na ova pitanja pokušali smo da sumiramo u vodiču koji je pred vama.

Želimo vam ugodno čitanje.