Startap skener je sveobuhvatni izveštaj o stanju domaćeg startap ekosistema, koji će nam omogućiti da što je moguće bolje razumemo karakteristike i prilike u domaćem ekosistemu i pružiti korisne informacije svima koji se zanimaju za startape i mogu doprineti njihovom razvoju — od korporacija, preko javnog sektora i međunarodnih institucija, do samih preduzetnika.

Startap skener će i ove godine pokušati da odgovori na pitanja kao što su: koje su to glavne karakteristike osnivača startapa po pitanju obrazovanja, iskustva i pola; kakva je njihova brzina postizanja rasta u poređenju sa tradicionalnijim i manje inovativnim kompanijama, koje su to karakteristike koje ih odlikuju u pogledu tehnologije, sektora, tržišta i lokacije itd. Takođe, ovo istraživanje se bavi i pitanjem finansiranja startapa, tj. kako se oni finansiraju kroz grantove, investicije, zajmove, poslovne anđele ili su pak i dalje samofinansirani.

Značaj ovog dokumenta je u sagledavanju  trendova i tendencija koje postoje u ekosistemu. Sa druge strane, izveštaj ukazuje na ključne probleme i nedostatke ekosistema, čije prepoznavanje može olakšati i podstaći kreiranje aktivnosti i projekata za unapređenje i rešavanje prepoznatih problema.

Plan je da jednom godišnje sprovodimo istraživanje i objavljujemo rezultate u vidu Startap skenera. Izveštaj možete pogledati u celosti preuzimanjem PDF dokumenta.

Izrada ove publikacije omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj ove publikacije je isključivo odgovornost Inicijative „Digitalna Srbija“ i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.