Digitalni marketing je važan i neizostavan deo savremenog poslovanja, kako za velike kompanije tako i za startape i inovatore koji tek počinju. Razumevanje digitalnog marketinga je veoma važno za razvoj biznisa, pridobijanje novih korisnika, pristup novim tržištima. Imajući sve navedemo na umu, odlučili smo da pripremimo ovaj edukativni materijal u okviru našeg projekta.

Ovaj vodič će vam pomoći da se upoznate sa osnovama digitalnog marketinga i pružiti vam uvid u najnovije trendove u ovoj oblasti. Nadamo se da će vam pomoći u unapređenju vašeg poslovanja.