Uzimajući u obzir značaj turističkog sektora za globalne ekonomske tokove, vodič koji je pred vama nastoji da ukaže na značaj inovacija u ovom izuzetno dinamičnom sektoru. U tom smislu biće posebno obrađene domaće i međunarodne startap kompanije koje su vezane za turizam uopšte, kao i za hotelijerstvo, poslovni turizam, restoraterstvo i turistički saobraćaj posebno.

Svi pomenuti konteksti su zasebno razmatrani i sadrže kako osnovne informacije, tako i konkretne primere startapa koji su svojim kreativnim rešenjima uspeli ne samo da reše neke od postojećih problema, već i da u pojedinim situacijama u potpunosti redefinišu način poslovanja ili kreiraju potpuno nova tržišta.