Preduzmi ideju planer je materijal u formi radne sveske, koji omogućava jasan i organizovan pristup analizi i realizaciji poslovnih ideja. Kao alat za transformaciju ideja u stvarnost. Planer pokriva teme kao što su analiza problema, povezivanje sa ciljnom grupom, postavljanje ciljeva i razvoj planova. Sa dovoljno prostora za beleške, crteže i inspirativne trenutke, planer takođe uključuje „To-Do“ liste koje nas  vraćaju na pravi kurs ako odlutamo.