Da li  napredak u poljoprivredi danas zavisi od primene tehnoloških inovacija u ovoj delatnosti?

Kao i u slučaju drugih grana privrede odgovor je potvrdan.

Poljoprivreda je grana koja ima veliki potencijal u Srbiji. Da bi se ovaj potencijal iskoristio na optimalan način, važno je da tehnološke inovacije nađu svoje mesto u poljoprivrednim proizvodnim procesima.

Jedan od prvih koraka ka tome jeste kontinuirano informisanje i edukacija o prilikama i mogućnostima koje nudi razvoj moderne tehnologije. Zbog toga smo za vas u saradnji sa UNFAO i BioSens-om razvili platformu koja će vam omogućiti da na besplatan i intiuitivan način možete da steknete nova znanja i otkrijete pravce u kojima se kreće savremena poljoprivredna proizvodnja.