Bojana Tomić Brukšanin

direktorka projekta

Tadej Kurepa

programski direktor projekta

Ljuba Ivanović

menadžer za projektne aktivnosti

Marija Janjušević

menadžer za marketing i komunikacije

Nina Tasić

menadžer za opšte poslove i finansije

Tamara Stojanović

menadžer za projektne aktivnosti

Sanja Zrnić

menadžer za projektne aktivnosti

Tatjana Milić

analitičar implementacije projekta

Đurđina Caković

koordinator za marketing i komunikacije

Maja Koželj

koordinator za opšte poslove i finansije