Putovanje kroz TourismTech

Uzimajući u obzir značaj turističkog sektora za globalne ekonomske tokove, vodič koji je pred vama nastoji da ukaže na značaj inovacija u ovom izuzetno dinamičnom sektoru. U tom smislu biće posebno obrađene domaće i međunarodne startap kompanije koje su vezane za turizam uopšte, kao i za hotelijerstvo, poslovni turizam, restoraterstvo i turistički saobraćaj posebno.

Izvor

Inicijativa "Digitalna Srbija"

Nivo materijala

Tip materijala

Autor

Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj banji - Univerzitet u Kragujevcu

Grupa autora okupljena oko Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj banji - Univerzitet u Kragujevcu

Preduzeti ideju znači oživeti je

Ako se slažeš da je dobra ideja nužan, ali ne i dovoljan uslov za uspeh i da je potrebno preduzeti akciju da bi ideje postale stvarnost, onda želiš da budeš u toku sa aktivnostima projekta “Preduzmi ideju”.