Izveštaj pod nazivom „Žene u srpskom startap ekosistemu 2023“ predstavlja plod temeljite analize podataka dobijenih iz Startap Skenera 2023 i obogaćen je serijom detaljnih intervjua i fokus grupa koje su pružile dodatne uvide. 

Ovaj izveštaj ima ključnu ulogu u razumevanju aktuelnih trendova i pravaca razvoja koji oblikuju startap ekosistem, istovremeno ističući i osvetljavajući ključne izazove i slabosti unutar ekosistema. Identifikacija ovih aspekata ne samo da osnažuje razumevanje postojećeg stanja već pruža solidnu osnovu za razvoj ciljanih inicijativa i projekata. Takvi projekti bi imali za cilj ne samo poboljšanje uslova unutar ekosistema, već i omogućavanje konkretnih koraka ka rešavanju problema s kojima se žene u srpskom startap sektoru suočavaju.