Kurs „Uvod u veštačku inteligenciju i prompt inženjering“

Dobrodošli na kurs „Uvod u veštačku inteligenciju (AI) i prompt inženjering“. Ovaj kurs je organizovan u četiri video sesije koje će vas voditi kroz osnovne i napredne koncepte veštačke inteligencije i prompt inženjeringa.

Izvor

Inicijativa "Digitalna Srbija"

Nivo materijala

Tip materijala

Autor

Goran S. Milovanović, Phd

Goran S. Milovanović, PhD, je Data naučnik sa velikim iskustvom u fundamentalnim i primenjenim istraživanjima, istraživanjima tržišta, oblasti pronalaženja informacija (Information Retrieval), izveštavanju, vizuelizaciji, i vođenju projekata i softverskih sistema. Sa akademskom pozadinom u društvenim naukama (Phd psihologija) programer je od 80-ih godina. Od 2017. godine kao samostalni kontraktor preko svoje firme DataKolektiv pruža Data Science usluge za Wikidata, najveću svetsku otvorenu bazu znanja. Autor je i urednik nekoliko knjiga u oblasti razvoja Informacionog društva. Prepoznat kao industrijski lider i ključni govornik, takođe je osnivač i trenutni predsednik MACHINERY, srpskog profesionalnog udruženja AI/ML stručnjaka.

Preduzeti ideju znači oživeti je

Ako se slažeš da je dobra ideja nužan, ali ne i dovoljan uslov za uspeh i da je potrebno preduzeti akciju da bi ideje postale stvarnost, onda želiš da budeš u toku sa aktivnostima projekta “Preduzmi ideju”.