Na predstavljanju projekta iskoristili smo priliku da pitamo Tea Šarkića, jednog od osnivača Fondacije Petlja, zašto smatra da je mentorstvo i deljenje znanja važno za unapređenje našeg digitalnog ekosistema.

Teo se podsetio kako su izgledali prvi koraci na putu uvođenja programiranja u sve škole u Srbiji. Ova priča je još jedan dokaz da je deljenje znanja ključ za uspeh svih strana — onih koji znanje dele i onih koje to znanje usvajaju i kasnije primenjuju.