Stvaranje inovacije uslovljeno je radom i primenom znanja ne samo domenskih eksperata već i stručnjaka koji dolaze iz oblasti kao što su marketing, finansije, pravo. Za razvoj ideje i kreiranje uspešnih preduzetničkih priča, neophodan je angažman multidisciplinarnih timova koji pružaju različita iskustva, perspektive, veštine i znanja.

Prisustvujući na događaju na kome je predstavljen projekat, profesorka Vesna Bengin podelila je sa nama svoje viđenje značaja multidisciplinarnog pristupa pri stvaranju inovacija. Istakavši da se pravi rezultati nalaze na raskršćima više disciplina, predstavnica dugogodišnjeg člana Inicijative „Digitalna Srbija“, Instituta BioSens, podstakla nas je da razmišljamo o tome koliko je angažman različitih pristupa i iskustava bitan za postizanje dobrih rezultata u poslovanju.

Projekat „Preduzmi ideju“ ima za cilj da umreži studente prirodno-matematičkih i inženjerskih fakulteta sa studentima fakulteta društvenih nauka, jer za uspešnu kompaniju nisu dovoljni samo inžinjeri ili IT stručnjaci. Neophodni su i marketing stručnjaci, pravnici i drugi stručnjaci sa različitim domenskim ekspertizama.

Izrada ovog teksta omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj ovog teksta je isključivo odgovornost Inicijative „Digitalna Srbija“ i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.