Inovacija za Održivu Budućnost

U okviru projekta “Preduzmi ideju” koji Inicijativa Digitalna Srbija
realizuje sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), nastao je besplatni vodič
“Zelene, održive tehnologije i inovacije”, koji je namenjen svima koji se interesuju za
održivost, ekologiju i tehnološke inovacije. Vodič je osmišljen s ciljem da podrži kompanije,
organizacije i pojedince u usvajanju inovativnih tehnologija koje doprinose očuvanju naše
planete.


Ovaj besplatni vodič nastao u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Niš i Fakultetom
zaštite na radu u Nišu
, sa ciljem da čitaocima pruži osnovna saznanja, inspiraciju i praktične
smernice, kako bi im pomogao da razumeju šta sve obuhvata ova oblast, aktivno se uključe
u održivi razvoj i doprinesu izgradnji bolje budućnosti za sve.


„Ovakve inicijative i događaji su izvanredna prilika za nas, istraživače i autore, da stupimo u
interakciju sa širom publikom i dalje komuniciramo svoje poglede na nove zelene tehnologije.
Iskreno se nadam da su gledaoci podelili naš entuzijazam i da su napustili događaj puni
energije da dalje istražuju mnoštvo mogućnosti koje održive tehnologije konstantno donose,”
rekao je Prof. dr Srđan Glišović, jedan od autora Vodiča za zelene, održive tehnologije i inovacije.


„U Srbiji, najveći broj startap kompanija i timova deluje u oblasti informaciono-
komunikacionih tehnologija. Digitalizacija procesa omogućava brzi razvoj proizvoda i pruža
mnogo prilika za kreiranje inovativnih rešenja zasnovanih na IKT. Međutim, globalno
gledano, mnogi uspešni startapi ne dolaze samo iz IT sektora, već i iz oblasti biotehnologije,
mobilnosti, održivih i zelenih tehnologija. Srbija već ima institucije, istraživače i kompanije u
ovim sektorima, a fokusiranjem na razvoj inovacionog ekosistema usmerenog ka zelenim i
održivim tehnologijama, možemo postići diversifikaciju i povećati broj startap projekata u
ovim oblastima. Naš vodič je korak ka popularizaciji inovativnog preduzetništva i prilika u
ovim sektorima, posebno sa akcentom na zelene i održive tehnologije,” izjavio je dr Milan
Ranđelović, direktor Naučno-tehnološkog parka Niš.


„Cilj ovog vodiča je razumevanje važnosti zelelenih tehnologija i prednosti koje one donose
donose sa sobom, podstičući multidisciplinarnost i interakciju između različitih sektora, uključujući
nauku, tehnologiju, inženjering i preduzetništvo. Ova interdisciplinarna saradnja otvara vrata za
inovativna rešenja koja kombinuju tehnologiju, ekologiju i društvenu odgovornost.” izjavio je Tadej
Kurepa, programski direktor projekta „Preduzmi ideju“.


Vodič „Zelene, održive tehnologije iiInovacije“ je besplatan i dostupan svima koji žele
doprineti očuvanju životne sredine i stvaranju održive budućnosti. Možete ga preuzeti sa
naše veb stranice na https://www.preduzmi.rs/zelene-odrzive-tehnologije-i-inovacije/.