Negovanje veština saradnje za globalno konkurentne startape

U dinamičnom  okruženju globalne ekonomije, startapovi se pozicioniraju kao važni akteri ekonomskog rasta, jer potiču inovacije i kreiraju nova radna mesta. Istovremeno, startapovi su i jako fragilni entiteti, često nestabilni i neretko osuđeni na propast. Najčešće iz nekoliko razloga oštre konkurencije, nedostatka tržišne potražnje za proizvodom ili uslugom i lošeg upravljanja timom.

Kako je kao jedan od faktora prepoznat i manjak liderskih veština i nedostatak veština saradnje kao jedan od tri najvažnijih izazova, kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou, Nova Iskra je razvila pilot trening za osnivače/ce startapova i po prvi put ga sprovela kroz programe kao što su Smart Start, Playing Narratives i Ninja Accelerator.

Ovo je bila platforma za validaciju treninga, a nakon pozitivne povratne informacije, ne samo od učesnika programa, već i od kreatora inkubatorskih i akceleratorskih programa, sledeći korak podrazumevao je kreiranje onlajn kursa koji pokriva šire aspekte domena tzv. Soft veština i istovremeno unapredimo postojeće treninge koji su se radili uživo.

Trening koji podstiče veštine saradnje za suosnivače/ce startapove, razvijen je u okviru projekta ,,Preduzmi ideju’’ koji je podržan od strane USAID-a, sa idejom da se mapiraju stvarni izazovi i bolne tačke u procesima razvoja tima, ali i da im pruži adekvatnu podršku za dalji razvoj.

Direktan rad sa tim timovima potvrdio je da su veštine saradnje neophodne za bolju navigaciju i napredovanje u preduzetničkom ekosistemu koji se stalno menja. 

Zanimljivo je da su, ovi uvidi bili u skladu sa izveštajima Svetskog ekonomskog foruma o veštinama budućnosti gde se sposobnost efikasne saradnje pominje kao osnova za uspeh startapova.

Imajući to u vidu, Nova Iskra i Inicijativa Digitalna Srbija su odlučili da ovu vrstu treninga za startap suosnivače/ce ponude široj zajednici u inovativnom ekosistemu, drugim programima inkubacije i akceleracije i na taj način pruže dodatnu podršku u procesu osnaživanja startapova u Srbiji.

Do sada je više od 40 startapova učestvovalo u Soft Skills treninzima sa akcentom na veštine saradnje i timske kulture u okviru programa kao što su Route2Launch (Fakultet organizacionih nauka); Smart Start (Fond za inovacije Republike Srbije); Playing Narratives  (Asocijacija industrije video igara Srbije); Naučno-tehnološki park Novi Sad; Attic 42; Startit, i mnogi drugi. 

Soft Skills trening - Nova Iskra
Soft Skills trening – Nova Iskra

U planu je realizacija još treninga, ne samo u Beogradu već i širom Srbije, uključujući rad sa lokalnim startap organizacijama kao što su RISC Valjevo, NTP Čačak i NIT Novi Pazar.

Kroz trening koji podstiče razvoj veština saradnje, startapovi se upoznaju sa alatima i praktičnim savetima za stvaranje i održavanje timske kulture, strateško određivanje prioriteta, rešavanje konflikta i sukoba u timu, liderstvo, razvoj tima i još mnogo toga.

Ovo  su veoma važne teme za startapove, kako bi unapredili kapacitete za multidisciplinarnu saradnju i na taj način unapredili aspekte inovacije, pojačali svoj razvoj i razumeli važnost negovanja talenata u timu.

Kroz suštinsko razumevanje važnosti razvoja veština saradnje kada govorimo o startapima, projekat ,,Preduzmi ideju’’ pruža dodatna znanja i kreira prostor za razmenu, i na taj način osnažuje i lokalne poslovne inkubatore i startap akceleratore čime povećava šanse za uspeh lokalnih startapa u globalnom kontekstu.

Dok se startapi snalaze u složenim, promenljivim ekonomskim prilikama, negovanje kulture saradnje nije samo korisno – ono postaje imperativ za opstanak i uspeh, jer statistika o stopi neuspeha startapa za 2024. navodi da je disfunkcionalni tim među prva tri faktora. Usvajanjem veština saradnje i liderstva, lokalni startapovi, kroz ove treninge, stiču posebna znanja i alate neophodne da razumeju svoje prednosti, podstaknu inovacije i doprinesu izgradnji inkluzivnih, agilnih i održivih startapa.

,,Gejming industrija je specifična po tome što na izradi jednog proizvoda, odnosno igre, učestvuje ogroman dijapazon profesionalca iz najrazličitijih oblasti, i to u pravom smislu reči učestvuju. Sve vreme dok se radi na igri ljudi iz oblasti umetnosti, programiranja, muzike, narativa, režije, produkcije pa čak i marketinga i HR-a moraju da govore istim jezikom i da u hodu oblikuju jednu video igru. 

Da bi se ovo dogodilo neophodno je da svi oni govore zajedničkim jezikom, da na pravilan način organizuju svoj rad, procese i strukturu timova. Bez obzira na to da li na igri radi mali tim od troje ili kompanija od 50 ljudi. Alati i ideja sami po sebi ne mogu da naprave igru bez besprekorne saradnje tima. Pogotovo ako se uzme u obzir da su video igre umetnost jednako koliko i digitalni proizvod. 

Zbog svega ovoga treninzi koji su osnaživali naše i mlade i iskusnije profesionalce i timove imaju direktnu primenu u gejming industriji Srbije i njihov rezultat je odmah vidljiv. Osim toga, drago nam je da se kroz njih ojačava razumevanja da je ovakva vrsta podrške neophodna svima, jer meke veštine jesu nešto što može da se nauči.“

Kristina Janković Obućina, Asocijacija industrije video igara Srbije.

,,Fond za inovacionu delatnost je, kreirajući programe podrške za inovativna preduzeća/startape koji su u različitoj fazi rasta i razvoja, prepoznao potencijal koji imaju neformalni startapi, tj. timovi koji se još uvek nisu zvanično inkorporirali u preduzeća, kao i u novoosnovanim inovativnim preduzećima. Prateći takve timove, Fond je dizajnirao program Pametni početak (engl. Smart Start) koji upravo targetira projekte koji su u inicijalnoj fazi razvoja svog prvog prototipa, bilo da je u pitanju inovativni proizvod ili usluga. Podržavajući takve projekte, Fond je uvideo značaj održivosti timova koji razvijaju svoj prvi propotip u okviru podržanog projekata, budući da njihova usaglašenost i kultura najviše doprinosi prvoj fazi rasta i razvoja. Koliko tim bude bio uspešan i pun razumevanja za raspodelu zadataka i aktivnosti u okviru podržanog projekta, kao i usaglašenosti oko misije i vizije koju takav projekat nosi, tolika perspektiva se na kraju od tima i daljeg razvoja projekta i očekuje.  Prepoznajući ovaj nedostatak u lokalnom ekosistemu i Fond je prepoznao važnost treninga ‘’Timska kultura i struktura’’ koji je razvijen u okviru projekta “Preduzmi ideju” a koji se fokusira na podizanje kapaciteta za saradnju, timsku kulturu i procese, i koji je osnažio timove da sagledaju svoj pun potencijal, i alociraju najbolje svoje ljudske resurse i sopstvene kapacitete na način koji bi najbolje isporučili svoj prvi prototip i nastavili uspešno sa daljim radom i njegovom komercijalizacijom.“

Dušan Karan, Inovacioni fond.