Zahtev za ponude – angažovanje kreativne agencije

Inicijativa Digitalna Srbija i projekat Preduzmi ideju, traže ponude za angažovanje kreativne agencije.

Inicijativa Digitalna Srbija – Zahtev za ponude

Pitanja i odgovori

 1. Zamolili bismo Vas za dodatno pojašnjenje zadataka koji se odnose na razvoj vizuelnog identiteta za različite spin off projekte i kreativnih koncepata za različite online aktivnosti- koliki je broj tih projekata (kampanja) na godišnjem nivou i koliko su kompleksni tj. da li je za svaki potrebno da razvijemo kreativni koncept sa KV-em i ključnom komunikacijom koji će zatim da se razvije na ostale kanale komunikacije?

Odgovor: Na godišnjem nivou u kontinuitetu imamo između 6 i 8 spin off projekata koji imaju već razvijen vizuelni identitet, i za koje je neophodna adaptacija vizuelnog identiteta na različite materijale ili u određenim slučajevima izmena vizuelnog pravca. 

 1. Ukoliko je potrebno da u ponudu uključimo izradu videa, animacija, GIF-ova, zamolili bismo za više konkretnijih informacija- broj tih materijala na mesečnom nivou, kompleksnost (da li su to 3D animacije, da li snimamo VO, da li podvlačimo muziku, da li imamo supere…), koji će biti sadržaj?

Odgovor: U ponudu treba da bude uključena montaža do 5 videa na mesečnom nivou i do 5 statičnih intro/outro i animiranih kadrova na mesečnom nivou. Sve ostalo (kreiranje animacija koja podrazumeva i snimanje VO i podvlačenje muzike) biće predmet dodatnih ponuda.

 1. Da li su pored društvenih mreža potrebne i Google kampanje i da li u tom slučaju pravimo banere ili copy za Search oglase?

Odgovor: Takva usluga nije predmet ove ponude.

 1. Da li se od agencije očekuje da radi zakup digitalnih medija koji su potrebni?

Odgovor: Takva usluga nije predmet ove ponude.

 1. Kada je u pitanju rentiranje bilborda, molimo Vas za informaciju koje su očekivanja od agencije? Da li je to samo account handling i prepress vizuala ili je potreban i zakup bilborda?

Odgovor: Bez usluge zakupa bilborda.

 1. Kada su influenseri u pitanju da li postoji frekvencija angažovanja i šta su očekivanja, u smislu da li mi osmišaljavamo koncept saradnje sa influenserom, predlažemo influensere, stupamo u kontakt sa njima, pregovaramo i posle hendlujemo realizaciju Ili samo hendlujemo dogovorene saradnje?

Odgovor: Nemamo tačan podatak o frekvencije.To podrazumeva osmišljavanje koncepta saradnje sa influenserom, predlaganje influensera, kontaktiranje, pregovaranje i realizaciju. 

 1. Koja je frenkvencija PR objava?

Odgovor: Ova ponuda ne treba da uključuje PR usluge koje se odnose na distribuciju objava.

 1. Da li je potrebna i ilustracija kod nekih PR objava?

Odgovor: Ova ponuda ne treba da uključuje PR usluge koje se odnose na distribuciju objava i propratnog materijala.

 1. Koji je obim PR tekstova?

Odgovor: Ova ponuda ne treba da uključuje PR usluge koje se odnose na distribuciju objava.

 1. Koji je broj influensera i broj podkasta mesečno?

Odgovor: Zavisi od faze u kojima se projekti nalaze. 

11. Da li radimo PR objave samo na web portalima ili i u štampanim medijima?

Odgovor: Zavisi od faze u kojima se projekti nalaze. 

12. Šta se podrazumeva pod Media sponsorships i kakva su očekivanja od agencije?

Odgovor: Podrazumeva ugovaranje medijskog sponzorstva različitih događaja. 

     13. Da li je finansijska ponuda dovoljna u word/PDF dokumentu? 

         Odgovor: Idealno PDF format. Ukoliko je moguće, potpisani dokument bi bio poželjan.

      14. U kom formatu/fajlu se dostavljaju reference? Da li je PPT format adekvatan? 

         Odgovor: Format po želji

      15. Da li se na sajtu www.sam.gov dobija samo broj ili i neki PDF dokument? Da li imamo neke troškove? Imali smo slučaj pre dve godine da se registrovanje na tu platformu plaćalo, pa nas zanima da li je sad to slučaj? Imamo informacije da registrovanje zna često da bude komplikovano, da li možemo da računamo na pomoć oko toga? 

Odogovor:Sa sajta  www.sam.gov potrebno je dobiti samo broj, ne mora puna registracija. Registrovanje na platformu je potpuno besplatno. Možete računati na punu podršku oko dobijanja broja u SAM sistemu. 

  16. Da li biografije tima možemo dostaviti takođe u PPTu zajedno sa referencama, kao i  company profile segment sa našim klijentima?

Odgovor: Da.

17. Da li Ugovor u nastavku dokumenta tehnical proposal form dat samo ilustrativno? Da li njega ostavljamo u dokumentu tehnical proposal form? 

Odogovor: Ugovor je dat kao primer, ne treba ga niti dostavljati niti popunjavati u okviru dostavljanja ponude

      18. Na koji način treba imenovati fajlove koji su deo tenderske dokumentacije? Da li postoji posebno pravilo? 

Odgovor: Ne postoji pravilo, samo je potrebno dostaviti obavezne delove i imenovati adekvatno doszavljena dokumenta 

19. Da li tenderski dokument koji smo dobili delimo na tri segmenta:

 1. Offer based on the Technical Specifications and Technical Proposal
 2. Completed TECHNICAL PROPOSAL FORM (Cover letter)
 3. Signed Appendix 1 (Mandatory Standard Provisions as per the requirements of external projects managed by Digital Serbia Initiative)
 4. Unique Entity Identifier generated from System for Award Management (SAM) at https://www.sam.gov  (as per the requirements of external projects managed by Digital Serbia Initiative) – da li je ovo u formi dokumenta koji generišemo sa pomenutog sajta, ili samo broj koji unosimo u technical proposal form?

Odogovor:  Da, ponuda treba biti sastavljena prema zahtevima tendera iz 3 segmenta, kao što ste naveli, s’tim da prvi deo treba naravno da sadrži i finansijsku ponudu. Četvrti segment je dovoljno uneti u technical proposal form, jer ga je lako proveriti kroz sistem, ali ukoliko postoji mogućnost generisanja dokumenta iz SAM sistema kao potvrde dobijanja broja, možete i to priključiti ponudi.