Milovan Milić je kompaniju Devtech osnovao 2012. godine vrativši se iz Londona u Srbiju. Od tada do danas Devtech je prerastao u uspešnu globalno konkurentnu kompaniju, a Milovan je sa nama podelio zašto misli da trenutni uslovi u domaćem ekosistemu idu u prilog budućim osnivačima startapa.

Koliko se promenilo stanje u srpskom ekosistemu u odonosu na period kada je on pokretao svoj biznis, govori i trenutni broj pokrenutih startapa na domaćem tržištu. Pristup kapitalu i prilike za izlazak na globalno tržište su u ovom trenutku izrazito povoljnije.

Misija projekta Preduzmi ideju jeste razvoj srpskog inovacionog ekosistema koju će Inicijativa Digitalna Srbija kao nosilac projekta sa partnerima FON, Nova Iskra, PwC i Startit nastojati da ostvari kroz realizaciju različitih aktivnosti.