Žene u srpskom startap ekosistemu 2024 – Objavljeno novo istraživanje

Projekat “Preduzmi ideju” koji Inicijativa “Digitalna Srbija” sprovodi u saradnji sa USAID i partnerima, nastavio je i ove godine da prati položaj žena u srpskom startap ekosistemu, sa ciljem da doprinese smanjenju rodnog jaza i većem učešću žena u inovacionom ekosistemu. Kao što smo naglasili u ranijim istraživanjima, neravomerno učešće žena u tehnološkom preduzetništvu dovodi do toga da značajan razvojni potencijal ostaje neotkriven i neiskorišćen. 

Izveštaj je dostupan na sledećem linku: Žene u srpskom startap ekosistemu 2024

Projekat “Preduzmi ideju” nastoji doprineti smanjenju rodnog jaza u startap ekosistemu ne samo kroz godišnja istraživanja, već i pružajući jednaku mogućnost i muškarcima i ženama da se upoznaju sa inovacionim preduzetništvom i steknu znanja i veštine uz pomoć kojih će moći da krenu u startap poduhvat ili da već postojeći startap dalje razvijaju i pripreme se za izazove poslovanja na globalnom tržištu. 

Tokom prethodne tri godine podržali smo skoro 3000 žena kroz radionice ideacije, kurseve tehnološkog preduzetništva na STEM fakultetima Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu, program razvoja veština mentorisanja startapa za nastavnike i istraživače Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu, program mentorisanja za studentske startape, radionice za razvoj tzv. mekih veština, događaje koji stvaraju prilike za umrežavanje u oblasti R&D, startap vikende u različitim delovima Srbije, kao i kroz već dobro prepoznatljivu regionalnu SPLET Tech konferenciju. 

Žene su ostavile svoj pečat u oblikovanju aktivnosti i rezultata projekta “Preduzmi ideju” kao učesnice, startap osnivačice, mentorke, predavačice, autorke, istraživačice, koordinatorke, menadžerke i direktorke. 

Njihov raznoliki doprinos ne samo da je obogatio naš projekat, već je i primer koji je potvrdio da žene imaju značajnu ulogu u svim aspektima razvoja tehnološkog preduzetništva i inovacionog ekosistema.