DIGITALNO DOBA I SAVREMENO POSLOVNO
OKRUŽENJE TRAŽE NOVE VEŠTINE

U okviru projekta “Preduzmi ideju” koji Inicijativa Digitalna
Srbija realizuje sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), nastao je
besplatni online kurs “Soft Skills”, koji je namenjen mladim preduzetnicima, kreativcima,
inovatoruima i budućim liderima koji žele da ovladaju veštinama koje su od suštinskog
značaja za lični i profesionalni razvoj. Takođe, kurs je idealan za sve one koji žele da
stvaraju timove i biznise otporne na izazove budućnosti, kao i za pojedince koji teže da budu
bolji kandidati na tržištu rada.


Ovaj besplatni kurs nastao u saradnji sa timom Nove iskre kao odgovor na digitalno doba u
kome živimo, poslovno okruženje koje se veoma brzo menja i gde uspeh u poslovanju
zahteva više od tehničkih veština.


„Kroz ovaj kurs, polaznici će razviti širok spektar veština koje su od suštinskog značaja za
efikasno vođenje timova i projekata. Tematski obuhvata oblasti kao što su komunikacija,
timski rad, liderstvo, emocionalna inteligencija i rešavanje konflikata. Sadržaj kursa je
pažljivo prilagođen potrebama savremenog poslovnog okruženja i fokusira se na razvoj
veština koje omogućavaju postizanje izvanrednih rezultata” rekla ja Nana Radenković,
menadžerka edukacije u Novoj Iskri i autorka kursa.


„Cilj ovog kursa je razumevanje važnosti kreiranja timske kulture i strukture koja se usklađuje sa
potrebama poslovanja. Kroz kurs se naglašava značaj uloge kreativnosti i inovativnosti u procesu
rešavanja  kompleksnih problema, te osnaživanje  liderskih kapaciteta profesionalaca” izjavio je
Nebojša Bjelotomić, direktor projekta „Preduzmi ideju“.


Ovaj kurs pruža duboko razumevanje i primenjive tehnike za unapređenje mekih veština.
Kroz 14 lekcija, polaznici će imati priliku da prodube svoje znanje i steknu alate za efikasno
upravljanje sobom, bolju saradnju sa kolegama, razvoj kreativnosti i sposobnost rešavanja
problema. Pored lekcija, kurs obuhvata i vežbe koje doprinose produbljivanju stečenog
znanja, uz praktične savete mladih profesionalaca koji uspešno upravljaju procesima, ljudima
i biznisima.
Online kurs „Soft Skills“ je besplatno dostupan na linku SOFT SKILLS KURS – Preduzmi ideju