Ko je odgovoran za budućnost startapa?

Sandra Rodić, direktor tima za pristup izvorima finansiranja u USAID-u, iskoristila je holistički pristup kako bi analizirala i došla do zaključka šta je to neophodno za razvoj startap zajednice.

Kroz projekat, promocijom inovativnog, preduzetničkog i agilnog načina razmišljanja, saradnjom sa različitim interesnim stranama, želimo da ponudimo nove mogućnosti koje će potencijalno dovesti do većeg interesa mlađih generacija za pokretanje vlastitog posla.