SVE O DIGITALNOM MARKETINGU ZA ONE KOJI POKREĆU SVOJ BIZNIS

Inicijativa „Digitalna Srbija” je danas predstavila novi
priručnik „Uvod u digitalni marketing”, namenjen svima koji razvijaju svoj biznis i
nastoje da privuku nove korisnike. Reč je o još jednom vodiču osmišljenom u okviru
projekta „Preduzmi ideju”, koji zajednički realizuju Američka agencija za
međunarodni razvoj (USAID) i Inicijativa Digitalna Srbija. 


Danas je u prostorijama Inicijative „Digitalna Srbija” organizovan susret startap
timova i marketing stručnjaka, tokom kog je otvorena diskusija na temu značaja
digitalnog marketinga, pre svega iz perspektive razvoja proizvoda i izlaska na
tržište novoosnovanih kompanija. Povod okupljanja bilo je predstavljanje novog
vodiča, a predstavnici startap timova iskoristili su ovu priliku da dobiju odgovore
na veliki broj pitanja iz domena vođenja marketinga i upravljanja eksternim
komunikacijama. Odgovore na pitanja dali su im članovi marketing tima Inicijative
„Digitalna Srbija” – Marija Janjušević, Marija Bušić, Đurđina Caković i Sanja Vatić,
kao i Miloš Pejčinović, Digital Account Director u marketinškoj agenciji Executive
Group i Ivana Milutinović, Product Marketing Specialist u Nordeus-u.


„Digitalni marketing je ključan za uspešno poslovanje u današnjem digitalnom
svetu. Iz dana u dan broj ljudi u svetu koji koriste internet u različite svrhe se
povećava, a digitalni marketing omogućava da dopremo do svakog od njih. Svesni
smo da je jedan od izazova za startap timove na početku njihovog razvoja – kako
plasirati proizvod na tržište, kako da korisnici čuju za nas i kako da komuniciramo
sa njima? Uvidevši taj momenat, mi sa projekta Preduzmi ideju odlučili smo da kroz
pregled ovog polja, ilustrovan praktičnim primerima približimo digitalni marketing
svim zainteresovanima”, istakla je Marija Janjušević, menadžer za marketing i
komunikacije projekta „Preduzmi ideju” i autorka priručnika Uvod u digitalni
marketing.


Vodič je osmišljen tako da čitaoci mogu da steknu osnovna znanja o digitalnom
marketingu, segmentima koji ga razlikuju od tradicionalnog marketinga ali i
alatima, opcijama i trikovima koji u okviru digitalnih kanala komunikacije mogu da
dovedu do boljih rezultata i veće vidljivosti proizvoda. Pored teorijskog dela, u
priručniku se nalaze i saveti i praktična znanja koji su sa čitaocima podelili marketing direktori i menadžeri velikih kompanija – članica i partnera Inicijative “Digitalna Srbija”.


Direktor projekta „Preduzmi ideju” Nebojša Bjelotomić istakao je koliko je važno
deliti ovakva i druga ekspertska znanja. „Ovaj vodič predstavlja još jedan u nizu
edukativnih materijala koji smo proizveli u okviru projekta Preduzmi ideju, sa
željom da postojeće resurse, znanja, ekspertize podelimo sa onima koji tek grade
svoje preduzetničke puteve i traže nišu kojoj će ponuditi svoju uslugu ili proizvod.
Naša uloga jeste da povežemo različite zajednice, stručnjake, timove i kreiramo
jedan lanac podrške, razmene iskustava i znanja koji će rezultirati dodatnom
vrednošću za sve.


Vodič Uvod u digitalni marketing dostupan je za besplatno preuzimanje na
preduzmi.rs kao i ostali edukativni materijali koji su izrađeni u okviru projekta.